A-Behörighet 2

Behörighet
Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.
Åldersgränsen för A2 är 18 år.

Motorcyklar hos Körkortsspecialisten
Körkortsspecialisten använder KTM 690 Duke, Yamaha XJ6 och Honda CB650F vid utbildningen av A2- behörigheten.