A2-Behörighet

Behörighet
Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.
Åldersgränsen för A2 är 18 år.

Motorcyklar hos Körkortsspecialisten
Körkortsspecialisten använder Kawasaki Z650 vid utbildningen av A2- behörigheten.

Läs mer om hur du tar MC Körkort